Zakończone projekty

Zrealizowane projekty

Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Akademia profesjonalnego pracownika
Okres realizacji szkoleń: od 01.01.2010 do 30.06.2011

Poddziałanie 8.2.1 PO KL „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”
Tytuł projektu: Promocja przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim

Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Wykształcona kadra źródłem sukcesu firmy