Projekty „Dotknąć Teatru. Woda” „Dotknąć Teatru. Ziemia” „Dotknąć teatru. Ogień”

Projekty

„Dotknąć Teatru. Woda”

„Dotknąć Teatru. Ziemia”

„Dotknąć Teatru. Ogień.”

Istotą projektów jest przygotowanie przez młodych mieszkańców Torunia przedstawień teatralnych i wystawienia ich na scenie teatru. W projektach weźmie udział młodzież w wieku 10-18 lat. Udział w projektach będzie dla uczestników życiowym wyzwaniem, ale również będzie szansą przeżycia wyjątkowej przygody, zdobycia ważnych umiejętności, poznania siebie, przełamania wewnętrznych barier oraz nawiązania wartościowych relacji z rówieśnikami.

Warsztaty teatralne

Uczestnicy projektów wezmą udział w cyklu warsztatów i prób na scenie teatru (marzec-czerwiec 2019). Podczas różnorodnych zajęć uczestnicy poznają swoje role, nabędą nowe i rozwiną już posiadane umiejętności, wraz z innymi uczestnikami zbudują zespół. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, aktorzy, choreografowie, muzycy.

Przedstawienie na scenie teatru

Przedstawienie będzie punktem kulminacyjnym każdego z projektów i jednocześnie jego podsumowaniem. Zostanie wystawione w czerwcu 2019 r. na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. To będzie wielkie i ważne wyzwanie dla uczestników każdego z projektów, ale i ważne wydarzenie dla wszystkich tych, którzy zasiądą na widowni – krewnych i przyjaciół młodych aktorów.

Informacje organizacyjne

Warsztaty i próby w ramach każdego z projektów będą realizowane w okresie marzec-czerwiec 2019 r., raz w tygodniu, czas ok. 2 h. Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących ok. 20 osób. Zajęcia prowadzone będą blisko miejsca zamieszkania uczestników – w obiektach kultury i świetlicach środowiskowych prowadzonych przez partnerów projektu. Szczegółowe informacje zostaną podane podczas spotkania organizacyjnego.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektów mogą być osoby w wieku 10-18 lat mieszkające na terenie Bydgoskiego Przedmieścia lub Starego Miasta w Toruniu, należące do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tym. m.in.:

  • osoby z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby z gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością
  • osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

Na szczegółowe pytania dotyczące możliwości udziału w projekcie odpowiemy podczas spotkań organizacyjnych.

Spotkania organizacyjne dla uczestników i rodziców:

  • Stowarzyszenie Wędka – 18.02.2019 r., godz. 18.00
  • Oratorium na Rybakach – 19.02 i 21.02 2019 r., godz. 17.00
  • Dom Kultury na ul. Sienkiewicza 11 – 22.02.2019 r., godz. 17.00
  • Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.02.2019 r., godz. 13.00 i 14.00
  • MOPR ul. Konopnickiej 13 – 14.02.2019 r., godz. 14.00 oraz 23.02.2019 r., godz. 11.30

Dokumenty do pobrania:

Dotknąć teatru – zgłoszenie