Projekt „Dotknąć Teatru. Powietrze”

Istotą projektu jest przygotowanie przez młodych mieszkańców Torunia przedstawienia teatralnego i wystawienia go na scenie teatru. W projekcie weźmie udział młodzież w wieku 10-18 lat. Będzie to dla uczestników życiowym wyzwaniem, ale również szansą przeżycia wyjątkowej przygody, zdobycia ważnych umiejętności, poznania siebie, przełamania wewnętrznych barier oraz nawiązania wartościowych relacji z rówieśnikami.

Warsztaty teatralne

Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów i prób (wrzesień-październik 2019). Podczas różnorodnych zajęć uczestnicy poznają swoje role, nabędą nowe i rozwiną już posiadane umiejętności, wraz z innymi uczestnikami zbudują zespół. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, aktorzy, choreografowie, muzycy.

Przedstawienie

Przedstawienie będzie punktem kulminacyjnym projektu i jednocześnie jego podsumowaniem. Zostanie wystawione w październiku 2019 r. To będzie wielkie i ważne wyzwanie dla uczestników, ale i ważne wydarzenie dla wszystkich tych, którzy zasiądą na widowni – krewnych i przyjaciół młodych aktorów.

Informacje organizacyjne

Warsztaty i próby będą realizowane w okresie wrzesień-październik 2019 r., dwa razy w tygodniu, czas ok. 2 h. Zajęcia będą prowadzone w grupie liczącej ok. 20 osób. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Stowarzyszenia Wędka, przy ul. Jęczmienne 10 w Toruniu. Szczegółowe informacje zostaną podane podczas spotkania organizacyjnego.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 10-18 lat należące do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tym. m.in.:

  • osoby z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby z gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością
  • osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

Na szczegółowe pytania dotyczące możliwości udziału w projekcie odpowiemy podczas spotkań organizacyjnych.

Spotkania organizacyjne dla uczestników i rodziców:

  • Stowarzyszenie Wędka – 6.09.2019 r., godz. 16.30
  • Stowarzyszenie Wędka – 11.09.2019 r., godz. 16.30

Dokumenty do pobrania:

Dotknąć teatru – zgłoszenie

Dofinansowanie projektu z UE: 49 466,00 zł

logotypy